Club County Champions 2015

2015 Women   
5 Mile05/07/15TimeCat
LutonLiz Rollinson35.46V40
    
20 Mile29/03/15TimeCat
OakleyMiriam Tedder2.41.330Snr
    
2015 Men   
10K19/07/15TimeCat
LutonPaul Keech46.19V55
    
5 Mile05/07/15TimeCat
LutonDave Thomson40.43V55
 Tony Riley41.43V70
 PJ Hough52.09V75
 Jim McIntosh60.10V80
    
Half Marathon06/12/15TimeCat
BedfordJohn Chapman1.31.38V55
 Tony Riley2.01.11V70